Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.026
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 14
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 14 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.145 /4.145
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.007
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 06
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 59
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.086
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,64%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,05%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 175 4,28%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,05%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 02 0,05%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,07%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 26 0,64%
Partia G 99 01 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,02%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,05%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 14 0,34%
Partia Demokracia Sociale 19 0,47%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 570 13,95%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,15%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 14 0,34%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.609 39,38%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 23 0,56%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,05%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,05%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 61 1,49%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 48 1,17%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 05 0,12%
Aleanca Demokratike 03 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 00 0,00%
Partia Demokratike 556 13,61%
Partia Republikane Shqiptare 43 1,05%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,07%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,05%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 145 3,55%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 10 0,24%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 14 0,34%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 08 0,20%
Partia Balli Kombëtar 04 0,10%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 06 0,15%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 05 0,12%
Fryma e Re Demokratike 19 0,47%
Dritan Vlash Prifti 667 16,32%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)