Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.652
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.826 /4.826
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.131
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 17
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 56
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.770
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 63,07%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 05 0,10%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 40 0,84%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 17 0,36%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 73 1,53%
Partia G 99 02 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,02%
Partia e Gjelbër 01 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,08%
Partia Demokracia Sociale 04 0,08%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 02 0,04%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 04 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 534 11,19%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 10 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.750 36,69%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 30 0,63%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 117 2,45%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 27 0,57%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 05 0,10%
Partia Demokracia e Re Europiane 24 0,50%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,02%
Partia Demokratike 947 19,85%
Partia Republikane Shqiptare 38 0,80%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 11 0,23%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,04%
Partia Ora e Shqipërisë 05 0,10%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 06 0,13%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 211 4,42%
Balli Kombëtar Demokrat 09 0,19%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 04 0,08%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 20 0,42%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 15 0,31%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 14 0,29%
Partia Balli Kombëtar 47 0,99%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,06%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 38 0,80%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 18 0,38%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 07 0,15%
Fryma e Re Demokratike 141 2,96%
Dritan Vlash Prifti 567 11,89%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)