Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 69.660
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 94
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 94 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 35.686 /35.685
Numri i fletëve të votimit të papërdora 35.387
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 115
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 347
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 35.338
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,23%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 27 0,08%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 04 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 416 1,18%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 11 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 101 0,29%
Ligj dhe Drejtesi 136 0,38%
Partia Unitetit Kombetar 32 0,09%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 489 1,38%
Partia G 99 10 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 15 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 08 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 27 0,08%
Partia e Gjelbër 07 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 10 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 18 0,05%
Aleanca Arbnore Kombëtare 170 0,48%
Partia Demokracia Sociale 134 0,38%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 38 0,11%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 38 0,11%
Partia Ambientaliste 05 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 15 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 23 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 3.454 9,77%
Partia Socialpuntore Shqiptare 43 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 97 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 16.158 45,72%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 341 0,96%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 06 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 12 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 03 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 15 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 788 2,23%
Partia Ardhmërija Shqiptare 10 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 05 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 63 0,18%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 18 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,01%
Partia Demokracia e Re Europiane 168 0,48%
Aleanca Demokratike 03 0,01%
Partia Emigracioni Shqiptar 29 0,08%
Partia Demokratike 6.762 19,14%
Partia Republikane Shqiptare 608 1,72%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 05 0,01%
Partia e të Drejtave të Mohuara 09 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 49 0,14%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 2.594 7,34%
Balli Kombëtar Demokrat 36 0,10%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 06 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 50 0,14%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 229 0,65%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 10 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 58 0,16%
Partia Balli Kombëtar 59 0,17%
Bashkimi Liberal Demokrat 13 0,04%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,01%
Partia Konservatore 01 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 04 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 105 0,30%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 06 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 145 0,41%
Fryma e Re Demokratike 604 1,71%
Dritan Vlash Prifti 1.024 2,90%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)