Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 169 nga 169
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
HAS 100,00% 31 nga 31
KUKES 100,00% 88 nga 88
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
TROPOJE 100,00% 50 nga 50
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 77.072
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 169
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 169 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 47.440 /47.438
Numri i fletëve të votimit të papërdora 30.676
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 294
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 624
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 46.814
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,55%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 29 0,06%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 07 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 30 0,06%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 11 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 17 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 70 0,15%
Ligj dhe Drejtesi 04 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 26 0,06%
Partia G 99 12 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 44 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 11 0,02%
Partia e Gjelbër 52 0,11%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 30 0,06%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 11 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 90 0,19%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,00%
Partia Demokracia Sociale 156 0,33%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 31 0,07%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 08 0,02%
Partia Ambientaliste 02 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 09 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 32 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 35 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 5.650 12,07%
Partia Socialpuntore Shqiptare 31 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 79 0,17%
Partia Socialiste e Shqipërisë 11.385 24,32% 1
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 35 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 06 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 07 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 04 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 465 0,99%
Partia Ardhmërija Shqiptare 111 0,24%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 08 0,02%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 28 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 87 0,19%
Partia Demokracia e Re Europiane 10 0,02%
Aleanca Demokratike 63 0,13%
Partia Emigracioni Shqiptar 112 0,24%
Partia Demokratike 22.426 47,90% 3
Partia Republikane Shqiptare 2.393 5,11%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 14 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 07 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 16 0,03%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 15 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 540 1,15%
Balli Kombëtar Demokrat 49 0,10%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 11 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 1.171 2,50%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 100 0,21%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 25 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 223 0,48%
Partia Balli Kombëtar 47 0,10%
Bashkimi Liberal Demokrat 223 0,48%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 27 0,06%
Partia Konservatore 64 0,14%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 63 0,13%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 44 0,09%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 24 0,05%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 16 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 207 0,44%
Fryma e Re Demokratike 299 0,64%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)