Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 51 nga 51
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA PEQIN 100,00% 10 nga 10
KOMUNA GJOCAJ 100,00% 8 nga 8
KOMUNA KARINE 100,00% 3 nga 3
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA PAJOVE 100,00% 12 nga 12
KOMUNA PERPARIM 100,00% 10 nga 10
KOMUNA SHEZE 100,00% 8 nga 8
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 28.179
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 51
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 51 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 15.546 /15.546
Numri i fletëve të votimit të papërdora 12.978
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 51
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 155
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 15.391
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,17%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 04 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 14 0,09%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 26 0,17%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,01%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 04 0,03%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 06 0,04%
Partia G 99 01 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,01%
Partia e Gjelbër 10 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,01%
Partia Demokracia Sociale 48 0,31%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 03 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,02%
Levizja Socialiste për Integrim 481 3,13%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,03%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 177 1,15%
Partia Socialiste e Shqipërisë 6.537 42,47%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 07 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 58 0,38%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 05 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 06 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 01 0,01%
Partia Emigracioni Shqiptar 09 0,06%
Partia Demokratike 4.276 27,78%
Partia Republikane Shqiptare 90 0,58%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 14 0,09%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 3.496 22,71%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,02%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,03%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 05 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,01%
Partia Balli Kombëtar 01 0,01%
Bashkimi Liberal Demokrat 12 0,08%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 03 0,02%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 03 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 16 0,10%
Fryma e Re Demokratike 36 0,23%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)