Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.234
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 11
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 11 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.639 /4.639
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.746
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 13
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 76
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.563
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,34%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 07 0,15%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 95 2,08%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 11 0,24%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 17 0,37%
Ligj dhe Drejtesi 07 0,15%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 73 1,60%
Partia G 99 02 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 01 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 55 1,21%
Partia Demokracia Sociale 15 0,33%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 03 0,07%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 14 0,31%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 462 10,12%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,33%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.226 48,78%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 75 1,64%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 86 1,88%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 40 0,88%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 05 0,11%
Partia Demokracia e Re Europiane 08 0,18%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 12 0,26%
Partia Demokratike 717 15,71%
Partia Republikane Shqiptare 11 0,24%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 276 6,05%
Balli Kombëtar Demokrat 09 0,20%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 54 1,18%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 09 0,20%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 12 0,26%
Partia Balli Kombëtar 02 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 05 0,11%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 21 0,46%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,02%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 09 0,20%
Aleanca Kuq e Zi 20 0,44%
Fryma e Re Demokratike 77 1,69%
Dritan Vlash Prifti 86 1,88%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)