Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 11.931
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 20
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 20 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 6.817 /6.817
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.321
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 15
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 91
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 6.726
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,14%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 28 0,42%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 18 0,27%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,01%
Ligj dhe Drejtesi 06 0,09%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 143 2,13%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 07 0,10%
Partia Pajtimit Kombëtar 03 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,03%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 399 5,93%
Partia Demokracia Sociale 22 0,33%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 27 0,40%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 06 0,09%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 04 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 07 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 823 12,24%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,03%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,22%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.583 38,40%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 84 1,25%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 93 1,38%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 10 0,15%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,01%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,03%
Aleanca Demokratike 01 0,01%
Partia Emigracioni Shqiptar 06 0,09%
Partia Demokratike 1.757 26,12%
Partia Republikane Shqiptare 43 0,64%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,01%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 285 4,24%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,01%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 06 0,09%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 76 1,13%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,01%
Partia Balli Kombëtar 60 0,89%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 47 0,70%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 31 0,46%
Fryma e Re Demokratike 56 0,83%
Dritan Vlash Prifti 54 0,80%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)