Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.596
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 11
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 11 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.189 /4.189
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.546
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 20
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 75
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.114
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,15%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 35 0,85%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 64 1,56%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 07 0,17%
Partia e Punës së Shqipërisë 48 1,17%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 04 0,10%
Partia Unitetit Kombetar 04 0,10%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 134 3,26%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,05%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 38 0,92%
Partia Demokracia Sociale 04 0,10%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 12 0,29%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 317 7,71%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,05%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 11 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.912 46,48%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 26 0,63%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 117 2,84%
Partia Ardhmërija Shqiptare 04 0,10%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 66 1,60%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 06 0,15%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,07%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,10%
Partia Demokratike 831 20,20%
Partia Republikane Shqiptare 34 0,83%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 99 2,41%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 121 2,94%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 04 0,10%
Partia Balli Kombëtar 03 0,07%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 55 1,34%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 15 0,36%
Fryma e Re Demokratike 89 2,16%
Dritan Vlash Prifti 29 0,70%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)