Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 12.860
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 18
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 18 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.700 /5.700
Numri i fletëve të votimit të papërdora 7.398
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 28
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 46
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.654
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 44,32%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 04 0,07%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 42 0,74%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,04%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 53 0,94%
Partia G 99 01 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,05%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 15 0,27%
Partia Demokracia Sociale 06 0,11%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 03 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 341 6,03%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,05%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 12 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.170 38,38%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 44 0,78%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 243 4,30%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,04%
Partia Socialiste e Moderuar 27 0,48%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 07 0,12%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,07%
Partia Demokratike 860 15,21%
Partia Republikane Shqiptare 311 5,50%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,02%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 334 5,91%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,02%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 02 0,04%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 240 4,24%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,04%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 04 0,07%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 01 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 297 5,25%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 12 0,21%
Fryma e Re Demokratike 353 6,24%
Dritan Vlash Prifti 229 4,05%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)