Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.580
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 13
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 13 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.034 /5.033
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.763
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 22
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 65
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.968
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,66%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 12 0,24%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 62 1,25%
Partia Unitetit Kombetar 34 0,68%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 675 13,59%
Partia G 99 02 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 11 0,22%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 15 0,30%
Partia e Gjelbër 01 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 22 0,44%
Aleanca Arbnore Kombëtare 14 0,28%
Partia Demokracia Sociale 39 0,79%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 17 0,34%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 643 12,94%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,04%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 10 0,20%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.811 36,45%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 37 0,74%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 14 0,28%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,08%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,08%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 02 0,04%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,06%
Partia Demokratike 1.069 21,52%
Partia Republikane Shqiptare 24 0,48%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 14 0,28%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 47 0,95%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 35 0,70%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 08 0,16%
Partia Balli Kombëtar 30 0,60%
Bashkimi Liberal Demokrat 04 0,08%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,04%
Partia Konservatore 27 0,54%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 20 0,40%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,02%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 14 0,28%
Fryma e Re Demokratike 86 1,73%
Dritan Vlash Prifti 139 2,80%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)