Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.221
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 06
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 06 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.846 /1.846
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.420
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 21
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 30
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.816
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,31%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,06%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,06%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 05 0,28%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 09 0,50%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,11%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 318 17,51%
Partia G 99 03 0,17%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,06%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 09 0,50%
Partia e Gjelbër 01 0,06%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,06%
Aleanca Arbnore Kombëtare 12 0,66%
Partia Demokracia Sociale 10 0,55%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,11%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,06%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 152 8,37%
Partia Socialpuntore Shqiptare 01 0,06%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 01 0,06%
Partia Socialiste e Shqipërisë 668 36,78%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 14 0,77%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 22 1,21%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,06%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,11%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,11%
Partia Demokratike 392 21,59%
Partia Republikane Shqiptare 14 0,77%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,11%
Partia Ora e Shqipërisë 02 0,11%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 44 2,42%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,11%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,06%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 13 0,72%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 11 0,61%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,06%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 02 0,11%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 07 0,39%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,06%
Aleanca Kuq e Zi 19 1,05%
Fryma e Re Demokratike 20 1,10%
Dritan Vlash Prifti 41 2,26%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)