Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.682
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 06
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 06 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.166 /2.166
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.577
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 13
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 39
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.127
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,83%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 12 0,56%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,05%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,14%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,14%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 71 3,34%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,05%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 11 0,52%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,05%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 05 0,24%
Partia Demokracia Sociale 04 0,19%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 10 0,47%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 315 14,81%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,19%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 06 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.000 47,01%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 15 0,71%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,05%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 10 0,47%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,24%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 08 0,38%
Aleanca Demokratike 02 0,09%
Partia Emigracioni Shqiptar 07 0,33%
Partia Demokratike 411 19,32%
Partia Republikane Shqiptare 33 1,55%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,14%
Partia e të Drejtave të Mohuara 05 0,24%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,05%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 37 1,74%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,09%
Partia Lëvizja e Legalitetit 03 0,14%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 21 0,99%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 10 0,47%
Partia Balli Kombëtar 07 0,33%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 06 0,28%
Partia Konservatore 03 0,14%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,05%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 15 0,71%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,05%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 05 0,24%
Fryma e Re Demokratike 07 0,33%
Dritan Vlash Prifti 56 2,63%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)