Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 1.472
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 02
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 02 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 830 /830
Numri i fletëve të votimit të papërdora 664
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 07
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 10
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 820
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,39%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 33 4,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,24%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,12%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 31 3,78%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,12%
Partia Komuniste e Shqipërisë 06 0,73%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 06 0,73%
Partia Demokracia Sociale 02 0,24%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,12%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,12%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 154 18,78%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,24%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 01 0,12%
Partia Socialiste e Shqipërisë 350 42,68%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,49%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,12%
Aleanca Demokratike 01 0,12%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,12%
Partia Demokratike 125 15,24%
Partia Republikane Shqiptare 05 0,61%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,12%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 04 0,49%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,37%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 16 1,95%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 05 0,61%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 10 1,22%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,37%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 06 0,73%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 07 0,85%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 02 0,24%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 10 1,22%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 05 0,61%
Aleanca Kuq e Zi 01 0,12%
Fryma e Re Demokratike 06 0,73%
Dritan Vlash Prifti 12 1,46%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)