Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 325 nga 325
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA BELSH 100,00% 15 nga 15
BASHKIA CERRIK 100,00% 17 nga 17
BASHKIA ELBASAN 100,00% 116 nga 116
KOMUNA BRADASHESH 100,00% 20 nga 20
KOMUNA FIERZE-ELBASAN 100,00% 5 nga 5
KOMUNA FUNARE 100,00% 8 nga 8
KOMUNA GJERGJAN 100,00% 10 nga 10
KOMUNA GJINAR 100,00% 7 nga 7
KOMUNA GOSTIME 100,00% 16 nga 16
KOMUNA GRACEN 100,00% 5 nga 5
KOMUNA GREKAN 100,00% 5 nga 5
KOMUNA KAJAN 100,00% 9 nga 9
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA KLOS 100,00% 6 nga 6
KOMUNA LABINOT FUSHE 100,00% 8 nga 8
KOMUNA LABINOT MAL 100,00% 10 nga 10
KOMUNA MOLLAS 100,00% 9 nga 9
KOMUNA PAPER 100,00% 12 nga 12
KOMUNA RRASE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA SHALES 100,00% 8 nga 8
KOMUNA SHIRGJAN 100,00% 11 nga 11
KOMUNA SHUSHICE 100,00% 10 nga 10
KOMUNA TREGAN 100,00% 9 nga 9
KOMUNA ZAVALINE 100,00% 5 nga 5
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 211.232
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 325
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 325 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 112.885 /112.885
Numri i fletëve të votimit të papërdora 91.611
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 673
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.418
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 111.467
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,44%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 39 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 22 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 1.885 1,69%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 20 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 48 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 373 0,33%
Ligj dhe Drejtesi 07 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 64 0,06%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 92 0,08%
Partia G 99 61 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 20 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 05 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 79 0,07%
Partia e Gjelbër 1.391 1,25%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 25 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 20 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 62 0,06%
Aleanca Arbnore Kombëtare 48 0,04%
Partia Demokracia Sociale 455 0,41%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 18 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 25 0,02%
Partia Ambientaliste 23 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 47 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 80 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 106 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 13.842 12,42%
Partia Socialpuntore Shqiptare 98 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 300 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 45.047 40,41%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 82 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 53 0,05%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 15 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 23 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 13 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 339 0,30%
Partia Ardhmërija Shqiptare 96 0,09%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 27 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 158 0,14%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 119 0,11%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 148 0,13%
Partia Demokracia e Re Europiane 26 0,02%
Aleanca Demokratike 107 0,10%
Partia Emigracioni Shqiptar 132 0,12%
Partia Demokratike 30.743 27,58%
Partia Republikane Shqiptare 4.692 4,21%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 50 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 13 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 11 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 166 0,15%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 6.682 5,99%
Balli Kombëtar Demokrat 92 0,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 61 0,05%
Partia Lëvizja e Legalitetit 369 0,33%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 284 0,25%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 25 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 36 0,03%
Partia Balli Kombëtar 26 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 328 0,29%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 34 0,03%
Partia Konservatore 05 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 33 0,03%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 99 0,09%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 20 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 405 0,36%
Fryma e Re Demokratike 1.650 1,48%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)