Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.371
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 13
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 13 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.061 /4.061
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.337
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 49
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 47
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.014
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 63,74%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 30 0,75%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 09 0,22%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 321 8,00%
Partia G 99 08 0,20%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 07 0,17%
Aleanca Arbnore Kombëtare 20 0,50%
Partia Demokracia Sociale 16 0,40%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 08 0,20%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 340 8,47%
Partia Socialpuntore Shqiptare 07 0,17%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 03 0,07%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.301 32,41%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 41 1,02%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,05%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 07 0,17%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 06 0,15%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 20 0,50%
Partia Demokracia e Re Europiane 16 0,40%
Aleanca Demokratike 09 0,22%
Partia Emigracioni Shqiptar 17 0,42%
Partia Demokratike 1.313 32,71%
Partia Republikane Shqiptare 52 1,30%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 09 0,22%
Partia Ora e Shqipërisë 09 0,22%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 38 0,95%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,07%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 06 0,15%
Partia Lëvizja e Legalitetit 05 0,12%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 19 0,47%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 23 0,57%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 07 0,17%
Partia Balli Kombëtar 06 0,15%
Bashkimi Liberal Demokrat 17 0,42%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 04 0,10%
Partia Konservatore 35 0,87%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 32 0,80%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 04 0,10%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 13 0,32%
Aleanca Kuq e Zi 17 0,42%
Fryma e Re Demokratike 80 1,99%
Dritan Vlash Prifti 118 2,94%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)