Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 9.286
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 14
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 14 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.285 /5.285
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.158
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 32
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 228
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.057
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,91%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 04 0,08%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 04 0,08%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,04%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,14%
Partia G 99 02 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 19 0,38%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,02%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 07 0,14%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,04%
Partia Demokracia Sociale 84 1,66%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,04%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,12%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,04%
Levizja Socialiste për Integrim 847 16,75%
Partia Socialpuntore Shqiptare 09 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 13 0,26%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.684 53,06%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 05 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 14 0,28%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 08 0,16%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,08%
Partia Demokratike 1.249 24,69%
Partia Republikane Shqiptare 13 0,26%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 14 0,28%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 01 0,02%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,06%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 02 0,04%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,02%
Partia Balli Kombëtar 03 0,06%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 21 0,42%
Fryma e Re Demokratike 08 0,16%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)