Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.507
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 14
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 14 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.416 /4.416
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.331
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 22
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 62
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.354
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,83%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,07%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 00 0,00%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,05%
Partia G 99 81 1,86%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,05%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 02 0,05%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 08 0,18%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 24 0,55%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,05%
Partia Ambientaliste 16 0,37%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,14%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,09%
Levizja Socialiste për Integrim 778 17,87%
Partia Socialpuntore Shqiptare 08 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 12 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.344 53,84%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 05 0,11%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 03 0,07%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 08 0,18%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 01 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 02 0,05%
Partia Demokratike 822 18,88%
Partia Republikane Shqiptare 124 2,85%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 07 0,16%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 17 0,39%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 03 0,07%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 02 0,05%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 05 0,11%
Bashkimi Liberal Demokrat 06 0,14%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 10 0,23%
Fryma e Re Demokratike 32 0,73%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)