Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.908
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.234 /2.234
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.794
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 17
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 46
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.188
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,16%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,09%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 02 0,09%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,05%
Partia G 99 01 0,05%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,05%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,09%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 07 0,32%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,18%
Partia Demokracia Sociale 16 0,73%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,05%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,14%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 301 13,76%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,69%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.319 60,28%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,18%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 01 0,05%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,09%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,23%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,05%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,18%
Partia Demokratike 400 18,28%
Partia Republikane Shqiptare 34 1,55%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,05%
Partia Ora e Shqipërisë 30 1,37%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 01 0,05%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,05%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 00 0,00%
Fryma e Re Demokratike 22 1,01%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)