Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 49.844
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 75
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 74 / 98,67%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 23.991 /23.991
Numri i fletëve të votimit të papërdora 26.238
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 57
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 350
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 23.641
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 48,97%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 08 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 08 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 09 0,04%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 03 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 16 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 24 0,10%
Ligj dhe Drejtesi 104 0,44%
Partia Unitetit Kombetar 05 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 22 0,09%
Partia G 99 15 0,06%
Partia Shqiptare Atdheu 25 0,11%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 11 0,05%
Partia e Gjelbër 26 0,11%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 130 0,55%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 03 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 09 0,04%
Partia Demokracia Sociale 86 0,36%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 03 0,01%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 23 0,10%
Partia Ambientaliste 08 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 12 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 15 0,06%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 42 0,18%
Levizja Socialiste për Integrim 5.253 22,22%
Partia Socialpuntore Shqiptare 22 0,09%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 49 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 10.075 42,62%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 14 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 04 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 15 0,06%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 51 0,22%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 76 0,32%
Partia Ardhmërija Shqiptare 07 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 63 0,27%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 18 0,08%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,01%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,01%
Aleanca Demokratike 22 0,09%
Partia Emigracioni Shqiptar 26 0,11%
Partia Demokratike 5.435 22,99%
Partia Republikane Shqiptare 694 2,94%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 12 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 06 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 10 0,04%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 190 0,80%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 456 1,93%
Balli Kombëtar Demokrat 70 0,30%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 06 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 11 0,05%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 67 0,28%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 24 0,10%
Partia Balli Kombëtar 22 0,09%
Bashkimi Liberal Demokrat 02 0,01%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,01%
Partia Konservatore 03 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,03%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 47 0,20%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 08 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 85 0,36%
Fryma e Re Demokratike 169 0,71%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)