Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 65 nga 65
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA GRAMSH 100,00% 15 nga 15
KOMUNA KODOVJAT 100,00% 7 nga 7
KOMUNA KUKUR 100,00% 6 nga 6
KOMUNA KUSHOVE 100,00% 3 nga 3
KOMUNA LENIE 100,00% 4 nga 4
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA PISHAJ 100,00% 13 nga 13
KOMUNA POROCAN 100,00% 5 nga 5
KOMUNA SKENDERBEG 100,00% 4 nga 4
KOMUNA SULT 100,00% 3 nga 3
KOMUNA TUNJE 100,00% 5 nga 5
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 26.607
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 65
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 65 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 15.419 /15.419
Numri i fletëve të votimit të papërdora 11.713
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 67
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 247
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 15.172
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,95%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 17 0,11%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 84 0,55%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 08 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 69 0,45%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 07 0,05%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 29 0,19%
Partia G 99 03 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 04 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 06 0,04%
Partia e Gjelbër 66 0,44%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 13 0,09%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,03%
Partia Demokracia Sociale 87 0,57%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 04 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,01%
Partia Ambientaliste 05 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 12 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 15 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 1.665 10,97%
Partia Socialpuntore Shqiptare 11 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 37 0,24%
Partia Socialiste e Shqipërisë 7.069 46,59%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 14 0,09%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 78 0,51%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 04 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 75 0,49%
Partia Ardhmërija Shqiptare 03 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 04 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 14 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 25 0,16%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,02%
Aleanca Demokratike 07 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 35 0,23%
Partia Demokratike 3.096 20,41%
Partia Republikane Shqiptare 1.025 6,76%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 09 0,06%
Partia e të Drejtave të Mohuara 05 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 11 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 855 5,64%
Balli Kombëtar Demokrat 06 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 03 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 171 1,13%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 16 0,11%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 10 0,07%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 13 0,09%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 44 0,29%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,01%
Partia Konservatore 01 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 02 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 24 0,16%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 06 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 119 0,78%
Fryma e Re Demokratike 260 1,71%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)