Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 23.628
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 34
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 34 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 10.601 /10.601
Numri i fletëve të votimit të papërdora 13.525
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 37
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 139
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 10.462
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 44,87%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 02 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 09 0,09%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 22 0,21%
Ligj dhe Drejtesi 04 0,04%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 11 0,11%
Partia G 99 58 0,55%
Partia Shqiptare Atdheu 15 0,14%
Partia Pajtimit Kombëtar 02 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 07 0,07%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 28 0,27%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 15 0,14%
Partia Demokracia Sociale 52 0,50%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 04 0,04%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 14 0,13%
Partia e Çështjeve Shqiptare 03 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 12 0,11%
Levizja Socialiste për Integrim 2.316 22,14%
Partia Socialpuntore Shqiptare 15 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 39 0,37%
Partia Socialiste e Shqipërisë 5.489 52,47%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 09 0,09%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 20 0,19%
Partia Ardhmërija Shqiptare 05 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 04 0,04%
Partia Socialiste e Moderuar 07 0,07%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 09 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 05 0,05%
Partia Demokratike 1.714 16,38%
Partia Republikane Shqiptare 195 1,86%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 15 0,14%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 13 0,12%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 89 0,85%
Balli Kombëtar Demokrat 15 0,14%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 38 0,36%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 02 0,02%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 15 0,14%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 07 0,07%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 05 0,05%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 57 0,54%
Fryma e Re Demokratike 90 0,86%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)