Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 99 nga 99
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA LIBRAZHD 100,00% 10 nga 10
BASHKIA PRRENJAS 100,00% 10 nga 10
KOMUNA HOTOLISHT 100,00% 10 nga 10
KOMUNA LUNIK 100,00% 5 nga 5
KOMUNA ORENJE 100,00% 8 nga 8
KOMUNA POLIS 100,00% 7 nga 7
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA QENDER - LIBRAZHD 100,00% 16 nga 16
KOMUNA QUKES 100,00% 13 nga 13
KOMUNA RAJCE 100,00% 12 nga 12
KOMUNA STEBLEVE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA STRAVAJ 100,00% 4 nga 4
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 55.120
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 99
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 99 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 31.995 /31.995
Numri i fletëve të votimit të papërdora 13.781
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 110
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 449
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 31.546
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,05%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 06 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 03 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 204 0,65%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 10 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 22 0,07%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 19 0,06%
Ligj dhe Drejtesi 06 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 34 0,11%
Partia G 99 12 0,04%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 48 0,15%
Partia e Gjelbër 48 0,15%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 05 0,02%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 06 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 03 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 12 0,04%
Partia Demokracia Sociale 139 0,44%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 18 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 03 0,01%
Partia Ambientaliste 70 0,22%
Partia e Çështjeve Shqiptare 09 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 33 0,10%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 22 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 2.496 7,91%
Partia Socialpuntore Shqiptare 41 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 115 0,36%
Partia Socialiste e Shqipërisë 16.433 52,09%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 36 0,11%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 07 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 07 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 09 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 32 0,10%
Partia Ardhmërija Shqiptare 11 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 03 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 25 0,08%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 87 0,28%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 91 0,29%
Partia Demokracia e Re Europiane 18 0,06%
Aleanca Demokratike 27 0,09%
Partia Emigracioni Shqiptar 49 0,16%
Partia Demokratike 8.673 27,49%
Partia Republikane Shqiptare 459 1,46%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 25 0,08%
Partia e të Drejtave të Mohuara 06 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 34 0,11%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 22 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 1.077 3,41%
Balli Kombëtar Demokrat 31 0,10%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 14 0,04%
Partia Lëvizja e Legalitetit 08 0,03%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 30 0,10%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 15 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 36 0,11%
Partia Balli Kombëtar 18 0,06%
Bashkimi Liberal Demokrat 79 0,25%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 26 0,08%
Partia Konservatore 22 0,07%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 20 0,06%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 44 0,14%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 13 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 350 1,11%
Fryma e Re Demokratike 315 1,00%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)