Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.046
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 09
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 09 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.243 /3.244
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.998
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 25
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 43
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.201
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,66%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,06%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,09%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 28 0,87%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,03%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,09%
Partia G 99 37 1,16%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,09%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 04 0,12%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,06%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 99 3,09%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,06%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 05 0,16%
Levizja Socialiste për Integrim 310 9,68%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 10 0,31%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.704 53,23%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Ardhmërija Shqiptare 03 0,09%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 20 0,62%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 03 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,06%
Aleanca Demokratike 01 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 05 0,16%
Partia Demokratike 726 22,68%
Partia Republikane Shqiptare 127 3,97%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,09%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 09 0,28%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 02 0,06%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 02 0,06%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 06 0,19%
Partia Balli Kombëtar 02 0,06%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 12 0,37%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 07 0,22%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 05 0,16%
Fryma e Re Demokratike 34 1,06%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)