Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.549
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 15
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 15 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.998 /3.998
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.360
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 16
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 57
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.941
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 46,77%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 03 0,08%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 10 0,25%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,10%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 307 7,79%
Ligj dhe Drejtesi 04 0,10%
Partia Unitetit Kombetar 03 0,08%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 03 0,08%
Partia G 99 14 0,36%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,08%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,05%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,03%
Partia Demokracia Sociale 26 0,66%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 04 0,10%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,18%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 263 6,67%
Partia Socialpuntore Shqiptare 07 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 11 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.563 39,66%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 05 0,13%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 06 0,15%
Partia Ardhmërija Shqiptare 03 0,08%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 02 0,05%
Partia Socialiste e Moderuar 09 0,23%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 08 0,20%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 06 0,15%
Partia Emigracioni Shqiptar 14 0,36%
Partia Demokratike 1.409 35,75%
Partia Republikane Shqiptare 100 2,54%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 16 0,41%
Partia e të Drejtave të Mohuara 08 0,20%
Partia Ora e Shqipërisë 04 0,10%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 08 0,20%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 16 0,41%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,05%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 17 0,43%
Partia Lëvizja e Legalitetit 03 0,08%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 04 0,10%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,10%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 03 0,08%
Partia Balli Kombëtar 07 0,18%
Bashkimi Liberal Demokrat 02 0,05%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 05 0,13%
Partia Konservatore 05 0,13%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 05 0,13%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,03%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 04 0,10%
Aleanca Kuq e Zi 02 0,05%
Fryma e Re Demokratike 14 0,36%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)