Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 10.442
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 16
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 16 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 5.781 /5.781
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.851
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 23
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 69
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 5.712
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,36%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 09 0,16%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,02%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 32 0,56%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 06 0,11%
Partia G 99 78 1,37%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,04%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 10 0,18%
Partia e Gjelbër 01 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 04 0,07%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,02%
Partia Demokracia Sociale 150 2,63%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 16 0,28%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 06 0,11%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 10 0,18%
Levizja Socialiste për Integrim 595 10,42%
Partia Socialpuntore Shqiptare 10 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 19 0,33%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.588 45,31%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,02%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,04%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 27 0,47%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 61 1,07%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 09 0,16%
Partia Emigracioni Shqiptar 06 0,11%
Partia Demokratike 1.582 27,70%
Partia Republikane Shqiptare 310 5,43%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 11 0,19%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,02%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 27 0,47%
Balli Kombëtar Demokrat 05 0,09%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 02 0,04%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 29 0,51%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 05 0,09%
Partia Balli Kombëtar 05 0,09%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 02 0,04%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 14 0,25%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,04%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,04%
Aleanca Kuq e Zi 14 0,25%
Fryma e Re Demokratike 46 0,81%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)