Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 10.569
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 17
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 17 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 6.086 /6.086
Numri i fletëve të votimit të papërdora 4.679
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 32
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 71
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 6.015
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,58%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 22 0,37%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 104 1,73%
Ligj dhe Drejtesi 01 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 08 0,13%
Partia G 99 73 1,21%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,03%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 127 2,11%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 03 0,05%
Partia e Çështjeve Shqiptare 06 0,10%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 10 0,17%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 432 7,18%
Partia Socialpuntore Shqiptare 10 0,17%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 18 0,30%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.469 41,04%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 09 0,15%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 08 0,13%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 34 0,57%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 07 0,12%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 02 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 07 0,12%
Partia Demokratike 1.928 32,05%
Partia Republikane Shqiptare 553 9,19%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 05 0,08%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 38 0,63%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,03%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 05 0,08%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 09 0,15%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 17 0,28%
Partia Balli Kombëtar 10 0,17%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 08 0,13%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 07 0,12%
Aleanca Kuq e Zi 09 0,15%
Fryma e Re Demokratike 45 0,75%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)