Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 71.435
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 101
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 101 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 34.698 /34.698
Numri i fletëve të votimit të papërdora 20.464
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 82
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 411
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 34.287
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 48,57%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 14 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 04 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 42 0,12%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 05 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 13 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 1.551 4,52%
Ligj dhe Drejtesi 19 0,06%
Partia Unitetit Kombetar 32 0,09%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 47 0,14%
Partia G 99 221 0,64%
Partia Shqiptare Atdheu 11 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 19 0,06%
Partia e Gjelbër 04 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 21 0,06%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 12 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 02 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 04 0,01%
Partia Demokracia Sociale 331 0,97%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 54 0,16%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 06 0,02%
Partia Ambientaliste 09 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 09 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 16 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 25 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 2.464 7,19%
Partia Socialpuntore Shqiptare 41 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 83 0,24%
Partia Socialiste e Shqipërisë 15.573 45,42%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 27 0,08%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 07 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 15 0,04%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 27 0,08%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 83 0,24%
Partia Ardhmërija Shqiptare 04 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 03 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 282 0,82%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 18 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 89 0,26%
Partia Demokracia e Re Europiane 13 0,04%
Aleanca Demokratike 18 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 56 0,16%
Partia Demokratike 10.800 31,50%
Partia Republikane Shqiptare 1.061 3,09%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 46 0,13%
Partia e të Drejtave të Mohuara 41 0,12%
Partia Ora e Shqipërisë 06 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 71 0,21%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 183 0,53%
Balli Kombëtar Demokrat 11 0,03%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 07 0,02%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 72 0,21%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 08 0,02%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 26 0,08%
Partia Balli Kombëtar 40 0,12%
Bashkimi Liberal Demokrat 07 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 09 0,03%
Partia Konservatore 58 0,17%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 40 0,12%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 45 0,13%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 112 0,33%
Fryma e Re Demokratike 361 1,05%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)