Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 296 nga 296
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA FIER 100,00% 94 nga 94
BASHKIA PATOS 100,00% 34 nga 34
BASHKIA ROSKOVEC 100,00% 9 nga 9
KOMUNA CAKRAN 100,00% 20 nga 20
KOMUNA DERMENAS 100,00% 15 nga 15
KOMUNA FRAKULL 100,00% 11 nga 11
KOMUNA KUMAN 100,00% 8 nga 8
KOMUNA KURJAN 100,00% 6 nga 6
KOMUNA LEVAN 100,00% 18 nga 18
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA LIBOFSHE 100,00% 14 nga 14
KOMUNA MBROSTAR 100,00% 10 nga 10
KOMUNA PORTEZ 100,00% 11 nga 11
KOMUNA QENDER - FIER 100,00% 14 nga 14
KOMUNA RUZHDIE 100,00% 5 nga 5
KOMUNA STRUM 100,00% 10 nga 10
KOMUNA TOPOJE 100,00% 9 nga 9
KOMUNA ZHARREZ 100,00% 8 nga 8
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 205.870
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 296
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 296 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 110.638 /110.637
Numri i fletëve të votimit të papërdora 91.893
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 366
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.313
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 109.324
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,74%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 125 0,11%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 14 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 2.326 2,13%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 21 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 85 0,08%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 188 0,17%
Ligj dhe Drejtesi 247 0,23%
Partia Unitetit Kombetar 39 0,04%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 1.549 1,42%
Partia G 99 36 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 52 0,05%
Partia Pajtimit Kombëtar 21 0,02%
Partia Komuniste e Shqipërisë 60 0,05%
Partia e Gjelbër 18 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 28 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 16 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 29 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 861 0,79%
Partia Demokracia Sociale 871 0,80%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 104 0,10%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 65 0,06%
Partia Ambientaliste 21 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 21 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 48 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 69 0,06%
Levizja Socialiste për Integrim 10.158 9,29%
Partia Socialpuntore Shqiptare 172 0,16%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 261 0,24%
Partia Socialiste e Shqipërisë 47.310 43,28%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 972 0,89%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 13 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 16 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 05 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 43 0,04%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 2.078 1,90%
Partia Ardhmërija Shqiptare 26 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 10 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 322 0,29%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 49 0,04%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 29 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 325 0,30%
Aleanca Demokratike 23 0,02%
Partia Emigracioni Shqiptar 91 0,08%
Partia Demokratike 22.574 20,65%
Partia Republikane Shqiptare 1.478 1,35%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 27 0,02%
Partia e të Drejtave të Mohuara 26 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 17 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 78 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 6.890 6,30%
Balli Kombëtar Demokrat 79 0,07%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 22 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 65 0,06%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 1.092 1,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 66 0,06%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 252 0,23%
Partia Balli Kombëtar 202 0,18%
Bashkimi Liberal Demokrat 146 0,13%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 34 0,03%
Partia Konservatore 41 0,04%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 13 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 779 0,71%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 26 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 409 0,37%
Fryma e Re Demokratike 1.967 1,80%
Dritan Vlash Prifti 4.221 3,86%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)