Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 13.059
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 21
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 21 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 6.557 /6.557
Numri i fletëve të votimit të papërdora 5.667
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 38
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 156
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 6.401
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,21%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 09 0,14%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 86 1,34%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,03%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,08%
Partia G 99 49 0,77%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,02%
Partia e Gjelbër 02 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 02 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 02 0,03%
Partia Demokracia Sociale 74 1,16%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 04 0,06%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,03%
Levizja Socialiste për Integrim 575 8,98%
Partia Socialpuntore Shqiptare 16 0,25%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 16 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.380 37,18%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 21 0,33%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 31 0,48%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 08 0,12%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 04 0,06%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,05%
Aleanca Demokratike 03 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 14 0,22%
Partia Demokratike 2.596 40,56%
Partia Republikane Shqiptare 263 4,11%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 13 0,20%
Partia e të Drejtave të Mohuara 05 0,08%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 06 0,09%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 40 0,62%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,05%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 06 0,09%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,02%
Partia Balli Kombëtar 02 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 02 0,03%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 02 0,03%
Partia Konservatore 16 0,25%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 23 0,36%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 07 0,11%
Fryma e Re Demokratike 82 1,28%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)