Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.118
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 11
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 11 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.300 /4.300
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.670
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 11
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 56
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.244
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 60,41%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 07 0,16%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,05%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,02%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 07 0,16%
Partia G 99 33 0,78%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 05 0,12%
Partia e Gjelbër 01 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 04 0,09%
Partia Rruga e Lirisë 06 0,14%
Aleanca Arbnore Kombëtare 01 0,02%
Partia Demokracia Sociale 208 4,90%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 21 0,49%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,02%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 04 0,09%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 480 11,31%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 10 0,24%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.000 47,13%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 00 0,00%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 06 0,14%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,07%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,02%
Aleanca Demokratike 08 0,19%
Partia Emigracioni Shqiptar 00 0,00%
Partia Demokratike 1.268 29,88%
Partia Republikane Shqiptare 100 2,36%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,07%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 20 0,47%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 03 0,07%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 02 0,05%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 01 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 06 0,14%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 04 0,09%
Fryma e Re Demokratike 14 0,33%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)