Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.556
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.723 /3.723
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.976
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 11
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 61
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.662
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 67,01%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,08%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,05%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,11%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 10 0,27%
Ligj dhe Drejtesi 06 0,16%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,11%
Partia G 99 32 0,87%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 02 0,05%
Partia e Gjelbër 06 0,16%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 06 0,16%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 19 0,52%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 36 0,98%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 237 6,47%
Partia Socialpuntore Shqiptare 05 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 10 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.972 53,87%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 03 0,08%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,05%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 31 0,85%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 10 0,27%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 05 0,14%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 05 0,14%
Partia Emigracioni Shqiptar 06 0,16%
Partia Demokratike 959 26,20%
Partia Republikane Shqiptare 100 2,73%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 02 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,03%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 27 0,74%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 74 2,02%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,03%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 02 0,05%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,03%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 06 0,16%
Aleanca Kuq e Zi 11 0,30%
Fryma e Re Demokratike 42 1,15%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)