Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 55 nga 55
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA BALLSH 100,00% 13 nga 13
KOMUNA ARANITAS 100,00% 6 nga 6
KOMUNA FRATAR 100,00% 6 nga 6
KOMUNA GRESHICE 100,00% 2 nga 2
KOMUNA HEKAL 100,00% 6 nga 6
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA KUTE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA NGRACAN 100,00% 2 nga 2
KOMUNA QENDER - MALLAKASTER 100,00% 13 nga 13
KOMUNA SELITE-MALLAKASTER 100,00% 3 nga 3
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 31.214
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 55
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 55 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 18.246 /18.245
Numri i fletëve të votimit të papërdora 13.472
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 138
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 248
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 17.997
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 58,45%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 05 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 119 0,66%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 05 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,01%
Ligj dhe Drejtesi 144 0,80%
Partia Unitetit Kombetar 47 0,26%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 1.650 9,17%
Partia G 99 14 0,08%
Partia Shqiptare Atdheu 13 0,07%
Partia Pajtimit Kombëtar 02 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 49 0,27%
Partia e Gjelbër 02 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 37 0,21%
Aleanca Arbnore Kombëtare 79 0,44%
Partia Demokracia Sociale 81 0,45%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 38 0,21%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,01%
Partia Ambientaliste 16 0,09%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,01%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 07 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 15 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 2.092 11,62%
Partia Socialpuntore Shqiptare 22 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 31 0,17%
Partia Socialiste e Shqipërisë 6.915 38,42%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 141 0,78%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 04 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 83 0,46%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 08 0,04%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 12 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 28 0,16%
Partia Demokracia e Re Europiane 25 0,14%
Aleanca Demokratike 15 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 36 0,20%
Partia Demokratike 4.266 23,70%
Partia Republikane Shqiptare 170 0,94%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 07 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 23 0,13%
Partia Ora e Shqipërisë 42 0,23%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 06 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 221 1,23%
Balli Kombëtar Demokrat 12 0,07%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 19 0,11%
Partia Lëvizja e Legalitetit 16 0,09%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 191 1,06%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 37 0,21%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 50 0,28%
Partia Balli Kombëtar 75 0,42%
Bashkimi Liberal Demokrat 37 0,21%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 20 0,11%
Partia Konservatore 124 0,69%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 23 0,13%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 82 0,46%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 06 0,03%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 22 0,12%
Aleanca Kuq e Zi 62 0,34%
Fryma e Re Demokratike 235 1,31%
Dritan Vlash Prifti 504 2,80%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)