Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 30.134
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 39
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 39 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 15.387 /15.387
Numri i fletëve të votimit të papërdora 15.284
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 75
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 256
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 15.131
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,06%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 45 0,30%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 03 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 37 0,24%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 04 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 13 0,09%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 261 1,72%
Ligj dhe Drejtesi 17 0,11%
Partia Unitetit Kombetar 05 0,03%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 21 0,14%
Partia G 99 191 1,26%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 10 0,07%
Partia e Gjelbër 10 0,07%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 46 0,30%
Partia Rruga e Lirisë 04 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 43 0,28%
Partia Demokracia Sociale 356 2,35%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 11 0,07%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 23 0,15%
Partia Ambientaliste 01 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 10 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 24 0,16%
Levizja Socialiste për Integrim 1.699 11,23%
Partia Socialpuntore Shqiptare 26 0,17%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 47 0,31%
Partia Socialiste e Shqipërisë 7.174 47,41%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 18 0,12%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 02 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,01%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 02 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 52 0,34%
Partia Ardhmërija Shqiptare 04 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 57 0,38%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 09 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 07 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,03%
Aleanca Demokratike 04 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 15 0,10%
Partia Demokratike 4.035 26,67%
Partia Republikane Shqiptare 287 1,90%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 07 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 44 0,29%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 115 0,76%
Balli Kombëtar Demokrat 01 0,01%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 03 0,02%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 04 0,03%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 16 0,11%
Partia Balli Kombëtar 06 0,04%
Bashkimi Liberal Demokrat 02 0,01%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,01%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,01%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 28 0,19%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 09 0,06%
Aleanca Kuq e Zi 37 0,24%
Fryma e Re Demokratike 258 1,71%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)