Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.451
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 09
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 09 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.319 /3.319
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.209
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 16
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 37
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.282
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 60,89%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,03%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 28 0,85%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,03%
Partia G 99 01 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 17 0,52%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 08 0,24%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 07 0,21%
Levizja Socialiste për Integrim 405 12,34%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,12%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 09 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.141 34,77%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 00 0,00%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,03%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 04 0,12%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 06 0,18%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 05 0,15%
Partia Emigracioni Shqiptar 04 0,12%
Partia Demokratike 1.294 39,43%
Partia Republikane Shqiptare 43 1,31%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,09%
Partia e të Drejtave të Mohuara 05 0,15%
Partia Ora e Shqipërisë 09 0,27%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,12%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 145 4,42%
Balli Kombëtar Demokrat 04 0,12%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 16 0,49%
Partia Lëvizja e Legalitetit 02 0,06%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 02 0,06%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 11 0,34%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 05 0,15%
Partia Balli Kombëtar 12 0,37%
Bashkimi Liberal Demokrat 04 0,12%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 08 0,24%
Partia Konservatore 17 0,52%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 09 0,27%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 04 0,12%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 15 0,46%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 04 0,12%
Fryma e Re Demokratike 15 0,46%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)