Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 7.974
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 13
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 13 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.936 /4.936
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.146
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 43
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 68
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.868
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 61,90%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 04 0,08%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 10 0,21%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,04%
Partia G 99 09 0,18%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,02%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 04 0,08%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 43 0,88%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,08%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 218 4,48%
Partia Socialpuntore Shqiptare 09 0,18%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 10 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.344 48,15%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 03 0,06%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 12 0,25%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,02%
Partia Socialiste e Moderuar 06 0,12%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,02%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 10 0,21%
Aleanca Demokratike 10 0,21%
Partia Emigracioni Shqiptar 27 0,55%
Partia Demokratike 1.676 34,43%
Partia Republikane Shqiptare 66 1,36%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 10 0,21%
Partia e të Drejtave të Mohuara 09 0,18%
Partia Ora e Shqipërisë 09 0,18%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 63 1,29%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 88 1,81%
Balli Kombëtar Demokrat 09 0,18%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 11 0,23%
Partia Lëvizja e Legalitetit 07 0,14%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 11 0,23%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 17 0,35%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 12 0,25%
Partia Balli Kombëtar 11 0,23%
Bashkimi Liberal Demokrat 26 0,53%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 08 0,16%
Partia Konservatore 22 0,45%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 10 0,21%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 09 0,18%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,06%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,06%
Aleanca Kuq e Zi 07 0,14%
Fryma e Re Demokratike 41 0,84%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)