Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 4.636
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 07
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 07 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.922 /2.922
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.800
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 07
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 30
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.892
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 63,03%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,03%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 05 0,17%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,07%
Partia G 99 02 0,07%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 10 0,35%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 01 0,03%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 86 2,97%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,07%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 12 0,41%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.034 35,75%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,10%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 05 0,17%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 10 0,35%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 01 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 05 0,17%
Partia Demokratike 1.471 50,86%
Partia Republikane Shqiptare 24 0,83%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,10%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,07%
Partia Ora e Shqipërisë 05 0,17%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 08 0,28%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 112 3,87%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,10%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 04 0,14%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 08 0,28%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 06 0,21%
Partia Balli Kombëtar 02 0,07%
Bashkimi Liberal Demokrat 02 0,07%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 04 0,14%
Partia Konservatore 04 0,14%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 05 0,17%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,07%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 03 0,10%
Fryma e Re Demokratike 36 1,24%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)