Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 5.597
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.121 /3.121
Numri i fletëve të votimit të papërdora 988
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 04
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 43
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.078
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 55,76%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 02 0,06%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,10%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,03%
Partia e Punës së Shqipërisë 01 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 13 0,42%
Ligj dhe Drejtesi 03 0,10%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 04 0,13%
Partia G 99 62 2,01%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,06%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 04 0,13%
Partia e Gjelbër 01 0,03%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 02 0,06%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 09 0,29%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 03 0,10%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 04 0,13%
Levizja Socialiste për Integrim 504 16,37%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,10%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 09 0,29%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.525 49,55%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,03%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,06%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,03%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,06%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,06%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 01 0,03%
Aleanca Demokratike 02 0,06%
Partia Emigracioni Shqiptar 07 0,23%
Partia Demokratike 820 26,64%
Partia Republikane Shqiptare 25 0,81%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 02 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 16 0,52%
Balli Kombëtar Demokrat 02 0,06%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 09 0,29%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 03 0,10%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 09 0,29%
Fryma e Re Demokratike 10 0,32%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)