Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   99,49% = 197 nga 198
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA BERAT 98,67% 74 nga 75
BASHKIA URA VAJGURORE 100,00% 15 nga 15
KOMUNA CUKALAT 100,00% 6 nga 6
KOMUNA KUTALLI 100,00% 14 nga 14
KOMUNA LUMAS 100,00% 11 nga 11
KOMUNA OTLLAK 100,00% 16 nga 16
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA POSHNJE 100,00% 14 nga 14
KOMUNA ROSHNIK 100,00% 7 nga 7
KOMUNA SINJE 100,00% 10 nga 10
KOMUNA TERPAN 100,00% 5 nga 5
KOMUNA VELABISHT 100,00% 15 nga 15
KOMUNA VERTOP 100,00% 10 nga 10
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 117.156
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 198
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 197 / 99,49%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 62.231 /62.229
Numri i fletëve të votimit të papërdora 56.660
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 234
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.038
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 61.191
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,51%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 16 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 09 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 15 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 06 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 69 0,11%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 39 0,06%
Ligj dhe Drejtesi 111 0,18%
Partia Unitetit Kombetar 05 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 59 0,10%
Partia G 99 146 0,24%
Partia Shqiptare Atdheu 61 0,10%
Partia Pajtimit Kombëtar 02 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 62 0,10%
Partia e Gjelbër 32 0,05%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 184 0,30%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 05 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 04 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 25 0,04%
Partia Demokracia Sociale 449 0,73%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 08 0,01%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 38 0,06%
Partia Ambientaliste 33 0,05%
Partia e Çështjeve Shqiptare 30 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 41 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 74 0,12%
Levizja Socialiste për Integrim 12.679 20,72%
Partia Socialpuntore Shqiptare 78 0,13%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 152 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 28.776 47,03%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 44 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 23 0,04%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 21 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 59 0,10%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 04 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 114 0,19%
Partia Ardhmërija Shqiptare 13 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 04 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 118 0,19%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 47 0,08%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 26 0,04%
Partia Demokracia e Re Europiane 10 0,02%
Aleanca Demokratike 31 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 69 0,11%
Partia Demokratike 13.912 22,74%
Partia Republikane Shqiptare 1.355 2,21%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 20 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 14 0,02%
Partia Ora e Shqipërisë 49 0,08%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 343 0,56%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 664 1,09%
Balli Kombëtar Demokrat 94 0,15%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 09 0,01%
Partia Lëvizja e Legalitetit 23 0,04%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 87 0,14%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 05 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 27 0,04%
Partia Balli Kombëtar 45 0,07%
Bashkimi Liberal Demokrat 52 0,08%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 06 0,01%
Partia Konservatore 05 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 95 0,16%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 13 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 178 0,29%
Fryma e Re Demokratike 398 0,65%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)