Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.284
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 09
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 09 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.982 /1.982
Numri i fletëve të votimit të papërdora 312
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 11
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 19
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.963
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 60,35%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 01 0,05%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,05%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 12 0,61%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 01 0,05%
Partia G 99 19 0,97%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 00 0,00%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 09 0,46%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 00 0,00%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 03 0,15%
Levizja Socialiste për Integrim 155 7,90%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,20%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 05 0,25%
Partia Socialiste e Shqipërisë 793 40,40%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 04 0,20%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 06 0,31%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,10%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 01 0,05%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,05%
Partia Demokratike 867 44,17%
Partia Republikane Shqiptare 26 1,32%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,05%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 03 0,15%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 06 0,31%
Balli Kombëtar Demokrat 00 0,00%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 12 0,61%
Partia Lëvizja e Legalitetit 00 0,00%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 01 0,05%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 01 0,05%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,05%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,05%
Aleanca Kuq e Zi 04 0,20%
Fryma e Re Demokratike 19 0,97%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)