Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 8.208
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 09
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 09 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 4.227 /4.227
Numri i fletëve të votimit të papërdora 3.143
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 18
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 67
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 4.160
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,50%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,07%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 02 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 57 1,37%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,05%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,05%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 08 0,19%
Partia G 99 01 0,02%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 09 0,22%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 07 0,17%
Partia Demokracia Sociale 49 1,18%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 14 0,34%
Partia Ambientaliste 01 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 08 0,19%
Levizja Socialiste për Integrim 884 21,25%
Partia Socialpuntore Shqiptare 06 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 15 0,36%
Partia Socialiste e Shqipërisë 1.962 47,16%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 02 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 06 0,14%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 09 0,22%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 25 0,60%
Partia Ardhmërija Shqiptare 13 0,31%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,05%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,05%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 09 0,22%
Partia Demokracia e Re Europiane 07 0,17%
Aleanca Demokratike 04 0,10%
Partia Emigracioni Shqiptar 07 0,17%
Partia Demokratike 696 16,73%
Partia Republikane Shqiptare 47 1,13%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 06 0,14%
Partia e të Drejtave të Mohuara 03 0,07%
Partia Ora e Shqipërisë 04 0,10%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 12 0,29%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 16 0,38%
Balli Kombëtar Demokrat 13 0,31%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 25 0,60%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 48 1,15%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 06 0,14%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 04 0,10%
Partia Balli Kombëtar 03 0,07%
Bashkimi Liberal Demokrat 08 0,19%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 09 0,22%
Partia Konservatore 01 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 01 0,02%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 04 0,10%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 06 0,14%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 11 0,26%
Aleanca Kuq e Zi 62 1,49%
Fryma e Re Demokratike 52 1,25%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)