Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.900
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 05
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 05 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.985 /1.985
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.567
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 03
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 35
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.950
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 50,90%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 07 0,36%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 01 0,05%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,26%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,05%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,05%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 25 1,28%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 01 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,10%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,10%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,05%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 310 15,90%
Partia Socialpuntore Shqiptare 01 0,05%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 04 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 901 46,21%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,21%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 09 0,46%
Partia Ardhmërija Shqiptare 02 0,10%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 10 0,51%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,10%
Aleanca Demokratike 04 0,21%
Partia Emigracioni Shqiptar 03 0,15%
Partia Demokratike 536 27,49%
Partia Republikane Shqiptare 27 1,38%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 04 0,21%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 06 0,31%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 00 0,00%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 03 0,15%
Balli Kombëtar Demokrat 21 1,08%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 04 0,21%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 07 0,36%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 03 0,15%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 06 0,31%
Bashkimi Liberal Demokrat 04 0,21%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 01 0,05%
Partia Konservatore 04 0,21%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,05%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 01 0,05%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 05 0,26%
Fryma e Re Demokratike 19 0,97%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)