Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 2.480
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.297 /1.297
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.222
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 11
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 10
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.287
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 52,30%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 03 0,23%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 42 3,26%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,08%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,16%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 03 0,23%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 06 0,47%
Partia Demokracia Sociale 05 0,39%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 08 0,62%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 02 0,16%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 01 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 171 13,29%
Partia Socialpuntore Shqiptare 03 0,23%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 03 0,23%
Partia Socialiste e Shqipërisë 409 31,78%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 00 0,00%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 04 0,31%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 14 1,09%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 00 0,00%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 00 0,00%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 07 0,54%
Partia Demokracia e Re Europiane 04 0,31%
Aleanca Demokratike 16 1,24%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,08%
Partia Demokratike 380 29,53%
Partia Republikane Shqiptare 37 2,87%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 22 1,71%
Partia e të Drejtave të Mohuara 03 0,23%
Partia Ora e Shqipërisë 04 0,31%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 25 1,94%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 12 0,93%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,23%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 02 0,16%
Partia Lëvizja e Legalitetit 05 0,39%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 16 1,24%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 04 0,31%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 05 0,39%
Partia Balli Kombëtar 03 0,23%
Bashkimi Liberal Demokrat 06 0,47%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 10 0,78%
Partia Konservatore 17 1,32%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 10 0,78%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 09 0,70%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 04 0,31%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 03 0,23%
Aleanca Kuq e Zi 01 0,08%
Fryma e Re Demokratike 01 0,08%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)