Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 58 nga 58
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KUCOVE 100,00% 34 nga 34
KOMUNA KOZARE 100,00% 12 nga 12
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA PERONDI 100,00% 12 nga 12
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 37.361
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 58
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 58 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 18.428 /18.428
Numri i fletëve të votimit të papërdora 19.666
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 88
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 220
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 18.208
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 49,32%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 03 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 01 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 16 0,09%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 35 0,19%
Ligj dhe Drejtesi 04 0,02%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 13 0,07%
Partia G 99 96 0,53%
Partia Shqiptare Atdheu 15 0,08%
Partia Pajtimit Kombëtar 02 0,01%
Partia Komuniste e Shqipërisë 11 0,06%
Partia e Gjelbër 04 0,02%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 29 0,16%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 08 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 03 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 16 0,09%
Partia Demokracia Sociale 90 0,49%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 05 0,03%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 03 0,02%
Partia Ambientaliste 25 0,14%
Partia e Çështjeve Shqiptare 07 0,04%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 15 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 24 0,13%
Levizja Socialiste për Integrim 3.653 20,06%
Partia Socialpuntore Shqiptare 34 0,19%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 95 0,52%
Partia Socialiste e Shqipërisë 9.437 51,83%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 18 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 03 0,02%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 10 0,05%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 02 0,01%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 03 0,02%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 30 0,16%
Partia Ardhmërija Shqiptare 07 0,04%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 05 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 13 0,07%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 17 0,09%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 06 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 02 0,01%
Partia Emigracioni Shqiptar 10 0,05%
Partia Demokratike 3.646 20,02%
Partia Republikane Shqiptare 342 1,88%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 17 0,09%
Partia e të Drejtave të Mohuara 00 0,00%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 15 0,08%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 97 0,53%
Balli Kombëtar Demokrat 33 0,18%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 05 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 38 0,21%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 03 0,02%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 02 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 15 0,08%
Partia Balli Kombëtar 01 0,01%
Bashkimi Liberal Demokrat 07 0,04%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 10 0,05%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,01%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 01 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 86 0,47%
Fryma e Re Demokratike 115 0,63%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)