Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 2.591
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 05
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 05 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 1.467 /1.467
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.110
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 12
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 09
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 1.458
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 56,62%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 00 0,00%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 07 0,48%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 00 0,00%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,07%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,07%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 00 0,00%
Partia Demokracia Sociale 05 0,34%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 02 0,14%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 00 0,00%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 00 0,00%
Levizja Socialiste për Integrim 420 28,81%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 07 0,48%
Partia Socialiste e Shqipërisë 712 48,83%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 01 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 04 0,27%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 05 0,34%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,07%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 02 0,14%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,07%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 03 0,21%
Partia Demokracia e Re Europiane 03 0,21%
Aleanca Demokratike 00 0,00%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,07%
Partia Demokratike 201 13,79%
Partia Republikane Shqiptare 11 0,75%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 00 0,00%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,14%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 05 0,34%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 04 0,27%
Balli Kombëtar Demokrat 07 0,48%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 08 0,55%
Partia Lëvizja e Legalitetit 08 0,55%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 08 0,55%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,07%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 05 0,34%
Partia Balli Kombëtar 02 0,14%
Bashkimi Liberal Demokrat 01 0,07%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 02 0,14%
Fryma e Re Demokratike 15 1,03%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)