Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 27.027
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 38
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 38 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 14.409 /14.409
Numri i fletëve të votimit të papërdora 8.647
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 87
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 236
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 14.173
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 53,31%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,01%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 05 0,04%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 19 0,13%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 01 0,01%
Partia e Punës së Shqipërisë 07 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 302 2,13%
Ligj dhe Drejtesi 02 0,01%
Partia Unitetit Kombetar 02 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 13 0,09%
Partia G 99 02 0,01%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 26 0,18%
Partia e Gjelbër 01 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 01 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 02 0,01%
Partia Rruga e Lirisë 05 0,04%
Aleanca Arbnore Kombëtare 112 0,79%
Partia Demokracia Sociale 68 0,48%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 07 0,05%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 10 0,07%
Partia Ambientaliste 02 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 04 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 05 0,04%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 11 0,08%
Levizja Socialiste për Integrim 2.556 18,03%
Partia Socialpuntore Shqiptare 23 0,16%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 38 0,27%
Partia Socialiste e Shqipërisë 6.987 49,30%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 14 0,10%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 04 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 07 0,05%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 98 0,69%
Partia Ardhmërija Shqiptare 01 0,01%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 15 0,11%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 04 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 13 0,09%
Partia Demokracia e Re Europiane 07 0,05%
Aleanca Demokratike 10 0,07%
Partia Emigracioni Shqiptar 21 0,15%
Partia Demokratike 2.841 20,05%
Partia Republikane Shqiptare 571 4,03%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 05 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 02 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 01 0,01%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 08 0,06%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 66 0,47%
Balli Kombëtar Demokrat 36 0,25%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 12 0,08%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 33 0,23%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 03 0,02%
Partia Balli Kombëtar 00 0,00%
Bashkimi Liberal Demokrat 22 0,16%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 04 0,03%
Partia Konservatore 02 0,01%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 02 0,01%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 05 0,04%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,01%
Aleanca Kuq e Zi 63 0,44%
Fryma e Re Demokratike 88 0,62%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)