Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 3.535
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 08
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 08 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 2.092 /2.092
Numri i fletëve të votimit të papërdora 1.387
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 10
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 24
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 2.068
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 59,18%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 01 0,05%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 03 0,15%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 00 0,00%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 08 0,39%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 00 0,00%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 02 0,10%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 00 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 05 0,24%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 00 0,00%
Aleanca Arbnore Kombëtare 58 2,80%
Partia Demokracia Sociale 13 0,63%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 03 0,15%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 03 0,15%
Partia Ambientaliste 01 0,05%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,05%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 03 0,15%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 02 0,10%
Levizja Socialiste për Integrim 252 12,19%
Partia Socialpuntore Shqiptare 02 0,10%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 03 0,15%
Partia Socialiste e Shqipërisë 867 41,92%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 00 0,00%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 01 0,05%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 01 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 00 0,00%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 11 0,53%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Socialiste e Moderuar 15 0,73%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 02 0,10%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 00 0,00%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,10%
Aleanca Demokratike 01 0,05%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,05%
Partia Demokratike 635 30,71%
Partia Republikane Shqiptare 92 4,45%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 01 0,05%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,05%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 04 0,19%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 22 1,06%
Balli Kombëtar Demokrat 07 0,34%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 01 0,05%
Partia Lëvizja e Legalitetit 01 0,05%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 24 1,16%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 00 0,00%
Partia Balli Kombëtar 08 0,39%
Bashkimi Liberal Demokrat 00 0,00%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 01 0,05%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 01 0,05%
Fryma e Re Demokratike 09 0,44%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)