Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 46 nga 46
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA COROVODE 100,00% 6 nga 6
BASHKIA POLICAN 100,00% 11 nga 11
KOMUNA BOGOVE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA CEPAN 100,00% 2 nga 2
KOMUNA GJERBES 100,00% 3 nga 3
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA LESHNJE 100,00% 2 nga 2
KOMUNA POTOM 100,00% 3 nga 3
KOMUNA QENDER - SKRAPAR 100,00% 8 nga 8
KOMUNA VENDREZHE 100,00% 4 nga 4
KOMUNA ZHEPE 100,00% 3 nga 3
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 21.277
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 46
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 46 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 12.165 /12.165
Numri i fletëve të votimit të papërdora 9.545
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 44
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 168
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 11.997
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,17%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 02 0,02%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 00 0,00%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 02 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,03%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 03 0,03%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 01 0,01%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 09 0,08%
Partia G 99 03 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 01 0,01%
Partia Pajtimit Kombëtar 00 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 01 0,01%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 00 0,00%
Partia Rruga e Lirisë 02 0,02%
Aleanca Arbnore Kombëtare 05 0,04%
Partia Demokracia Sociale 21 0,18%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 02 0,02%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,01%
Partia Ambientaliste 01 0,01%
Partia e Çështjeve Shqiptare 02 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 09 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 29 0,24%
Levizja Socialiste për Integrim 5.217 43,49%
Partia Socialpuntore Shqiptare 27 0,23%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 25 0,21%
Partia Socialiste e Shqipërisë 4.684 39,04%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 06 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 01 0,01%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 02 0,02%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 12 0,10%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 01 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 19 0,16%
Partia Ardhmërija Shqiptare 12 0,10%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 07 0,06%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,01%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 02 0,02%
Partia Demokracia e Re Europiane 02 0,02%
Aleanca Demokratike 03 0,03%
Partia Emigracioni Shqiptar 07 0,06%
Partia Demokratike 1.464 12,20%
Partia Republikane Shqiptare 265 2,21%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 03 0,03%
Partia e të Drejtave të Mohuara 03 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 00 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 06 0,05%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 22 0,18%
Balli Kombëtar Demokrat 03 0,03%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 03 0,03%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 01 0,01%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 01 0,01%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 11 0,09%
Partia Balli Kombëtar 02 0,02%
Bashkimi Liberal Demokrat 05 0,04%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 00 0,00%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 02 0,02%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 02 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 19 0,16%
Fryma e Re Demokratike 58 0,48%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)