Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Zgjidh qëndrën e votimit nga filteri nën hartë për të parë statistikat dhe rezultatet për atë qëndër votimi
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 6.360
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 10
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 10 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 3.659 /3.659
Numri i fletëve të votimit të papërdora 2.790
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 06
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 53
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 3.606
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 57,53%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qëndrat e votimit
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 08 0,22%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 00 0,00%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 02 0,06%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 00 0,00%
Partia e Punës së Shqipërisë 04 0,11%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 17 0,47%
Ligj dhe Drejtesi 00 0,00%
Partia Unitetit Kombetar 05 0,14%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 05 0,14%
Partia G 99 00 0,00%
Partia Shqiptare Atdheu 02 0,06%
Partia Pajtimit Kombëtar 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 12 0,33%
Partia e Gjelbër 00 0,00%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 00 0,00%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 01 0,03%
Partia Rruga e Lirisë 01 0,03%
Aleanca Arbnore Kombëtare 05 0,14%
Partia Demokracia Sociale 16 0,44%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 00 0,00%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 01 0,03%
Partia Ambientaliste 00 0,00%
Partia e Çështjeve Shqiptare 01 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 01 0,03%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 06 0,17%
Levizja Socialiste për Integrim 539 14,95%
Partia Socialpuntore Shqiptare 04 0,11%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 10 0,28%
Partia Socialiste e Shqipërisë 2.053 56,93%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 04 0,11%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 00 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 00 0,00%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 00 0,00%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 09 0,25%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 27 0,75%
Partia Ardhmërija Shqiptare 00 0,00%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 01 0,03%
Partia Socialiste e Moderuar 01 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 01 0,03%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 05 0,14%
Partia Demokracia e Re Europiane 00 0,00%
Aleanca Demokratike 03 0,08%
Partia Emigracioni Shqiptar 01 0,03%
Partia Demokratike 620 17,19%
Partia Republikane Shqiptare 131 3,63%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 05 0,14%
Partia e të Drejtave të Mohuara 01 0,03%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,08%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 01 0,03%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 02 0,06%
Balli Kombëtar Demokrat 09 0,25%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 00 0,00%
Partia Lëvizja e Legalitetit 07 0,19%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 17 0,47%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 00 0,00%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 01 0,03%
Partia Balli Kombëtar 01 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 03 0,08%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 00 0,00%
Partia Konservatore 00 0,00%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 06 0,17%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 15 0,42%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 00 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 00 0,00%
Aleanca Kuq e Zi 15 0,42%
Fryma e Re Demokratike 23 0,64%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)