Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 258 nga 258
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KURBIN 100,00% 74 nga 74
LEZHE 100,00% 121 nga 121
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
MIRDITE 100,00% 63 nga 63
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 159.207
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 258
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 258 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 81.763 /81.771
Numri i fletëve të votimit të papërdora 77.874
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 220
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.428
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 80.343
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,36%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Qarqet
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme Mandatet
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 30 0,04%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 13 0,02%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 14 0,02%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 18 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 33 0,04%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 658 0,82%
Ligj dhe Drejtesi 325 0,40%
Partia Unitetit Kombetar 17 0,02%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 52 0,06%
Partia G 99 22 0,03%
Partia Shqiptare Atdheu 03 0,00%
Partia Pajtimit Kombëtar 02 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 70 0,09%
Partia e Gjelbër 10 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 05 0,01%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 20 0,02%
Partia Rruga e Lirisë 30 0,04%
Aleanca Arbnore Kombëtare 289 0,36%
Partia Demokracia Sociale 572 0,71%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 124 0,15%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 05 0,01%
Partia Ambientaliste 19 0,02%
Partia e Çështjeve Shqiptare 18 0,02%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 57 0,07%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 117 0,15%
Levizja Socialiste për Integrim 8.820 10,98% 1
Partia Socialpuntore Shqiptare 62 0,08%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 173 0,22%
Partia Socialiste e Shqipërisë 26.433 32,90% 2
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 41 0,05%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 03 0,00%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 24 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 193 0,24%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 11 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 1.017 1,27%
Partia Ardhmërija Shqiptare 37 0,05%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 08 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 26 0,03%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 64 0,08%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 23 0,03%
Partia Demokracia e Re Europiane 21 0,03%
Aleanca Demokratike 52 0,06%
Partia Emigracioni Shqiptar 125 0,16%
Partia Demokratike 31.605 39,34% 4
Partia Republikane Shqiptare 1.388 1,73%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 31 0,04%
Partia e të Drejtave të Mohuara 11 0,01%
Partia Ora e Shqipërisë 03 0,00%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 235 0,29%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 594 0,74%
Balli Kombëtar Demokrat 403 0,50%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 15 0,02%
Partia Lëvizja e Legalitetit 401 0,50%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 2.868 3,57%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 38 0,05%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 278 0,35%
Partia Balli Kombëtar 23 0,03%
Bashkimi Liberal Demokrat 1.091 1,36%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 12 0,01%
Partia Konservatore 14 0,02%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 357 0,44%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 80 0,10%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 02 0,00%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 27 0,03%
Aleanca Kuq e Zi 280 0,35%
Fryma e Re Demokratike 931 1,16%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)