Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet   100% = 248 nga 248
Qëndrat e Votimit ku po zhvillohen zgjedhjet
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
BASHKIA KORCE 100,00% 101 nga 101
BASHKIA MALIQ 100,00% 9 nga 9
KOMUNA DRENOVE 100,00% 15 nga 15
KOMUNA GORE 100,00% 7 nga 7
KOMUNA LEKAS 100,00% 3 nga 3
KOMUNA LIBONIK 100,00% 16 nga 16
KOMUNA LIQENAS 100,00% 8 nga 8
KOMUNA MOGLICE 100,00% 4 nga 4
Njësia Zgjedhore Përqindja Numri i qëndrave të votimit
KOMUNA MOLLAJ 100,00% 8 nga 8
KOMUNA PIRG 100,00% 12 nga 12
KOMUNA POJAN 100,00% 21 nga 21
KOMUNA QENDER - KORCE 100,00% 17 nga 17
KOMUNA VITHKUQ 100,00% 4 nga 4
KOMUNA VOSKOP 100,00% 7 nga 7
KOMUNA VOSKOPOJE 100,00% 3 nga 3
KOMUNA VRESHTAS 100,00% 13 nga 13
Harta Interaktive e Republikës së Shqipërisë
Informacion statistikor
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar 156.503
Numri total i vendeve të zgjedhjeve 248
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna 248 / 100,00%
Numri i zgjedhësve që kanë votuar / Numri i fletëve të votimit të gjetura në kutitë e votimit 80.595 /80.597
Numri i fletëve të votimit të papërdora 57.995
Numri i fletëve të votimit të dëmtuara 354
Numri i fletëve të votimit të pavlefshme 1.204
Numri i fletëve të votimit të vlefshme 79.393
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna 51,50%
Pjesëmarrja në votime
Totali
Zgjedhësit e Regjistruar
Numri total i vendeve të zgjedhjeve
Numri i qëndrave të votimit që kanë dërguar të dhëna
Numri total i njerëzve që kanë votuar në qëndrat nga të cilat ka të dhëna
Pjesëmarrja në votime në qëndrat e votimit të cilat kanë dërguar të dhëna
 
Bashkitë
Rezultatet
Tabela Grafiku (në formë kolone) Grafiku (në formë rrethi)
Logoja Emri Totali %të vlefshme
Lidhja për Drejtësi dhe Progres 24 0,03%
Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë 08 0,01%
ALEANCA PER SHQIPERINE EUROPIANE
Aleanca Popullore 139 0,18%
Partia Mendimi i Djathtë Liberal 13 0,02%
Partia e Punës së Shqipërisë 37 0,05%
Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut 2.508 3,16%
Ligj dhe Drejtesi 35 0,04%
Partia Unitetit Kombetar 39 0,05%
Partia Socialiste e Vërtetë 91 89 0,11%
Partia G 99 606 0,76%
Partia Shqiptare Atdheu 24 0,03%
Partia Pajtimit Kombëtar 03 0,00%
Partia Komuniste e Shqipërisë 43 0,05%
Partia e Gjelbër 09 0,01%
Partia e Punës e Shqipërisë e Riorganizuar 26 0,03%
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar 29 0,04%
Partia Rruga e Lirisë 07 0,01%
Aleanca Arbnore Kombëtare 11 0,01%
Partia Demokracia Sociale 1.182 1,49%
Partia Kristian Demokrate e Shqipërisë 71 0,09%
Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 16 0,02%
Partia Ambientaliste 36 0,05%
Partia e Çështjeve Shqiptare 27 0,03%
Partia e Reformave Demokratike Shqiptare 67 0,08%
Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori 57 0,07%
Levizja Socialiste për Integrim 6.210 7,82%
Partia Socialpuntore Shqiptare 112 0,14%
Partia Demokrate për Integrim e Prosperitet 207 0,26%
Partia Socialiste e Shqipërisë 34.344 43,26%
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve 55 0,07%
Lëvizja për Drejtësi e Shqipëtarëve 27 0,03%
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar 24 0,03%
Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 37 0,05%
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare 09 0,01%
Partia Socialdemokrate e Shqipërisë 190 0,24%
Partia Ardhmërija Shqiptare 16 0,02%
Partia Toleranca e Re e Shqipërisë 10 0,01%
Partia Socialiste e Moderuar 523 0,66%
Partia Lëvizja Demokratike për Ndryshim 65 0,08%
ALEANCA PER PUNESIM MIREQENIE DHE INTEGRIM
Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 99 0,12%
Partia Demokracia e Re Europiane 26 0,03%
Aleanca Demokratike 44 0,06%
Partia Emigracioni Shqiptar 129 0,16%
Partia Demokratike 25.797 32,49%
Partia Republikane Shqiptare 3.150 3,97%
Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen 114 0,14%
Partia e të Drejtave të Mohuara 60 0,08%
Partia Ora e Shqipërisë 14 0,02%
Lëvizja për Zhvillim Kombëtar 101 0,13%
Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet 399 0,50%
Balli Kombëtar Demokrat 33 0,04%
Parti e të Drejtave të Mohuara e Re 22 0,03%
Partia Lëvizja e Legalitetit 56 0,07%
Partia Demokristiane e Shqipërisë 132 0,17%
Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare 25 0,03%
Partia Lëvizja Shqipëria e Re 62 0,08%
Partia Balli Kombëtar 93 0,12%
Bashkimi Liberal Demokrat 12 0,02%
Partia Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar 17 0,02%
Partia Konservatore 79 0,10%
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare 50 0,06%
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë 60 0,08%
Aleanca e Maqedonasve për Integrimin Europian 977 1,23%
Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar 18 0,02%
Aleanca Kuq e Zi 189 0,24%
Fryma e Re Demokratike 699 0,88%
Njësia Zgjedhore Zgjedhësit e Regjistruar Numri total i qëndrave të votimit Qëndrat e Votimit me të dhëna Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)
Pjesëmarrja në votime sipas qëndrave të votimit
Qëndra Votimi Zgjedhësit e Regjistruar Kanë votuar Pjesëmarrja në votime në (%)